ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Головна Структура
Структура та напрямки діяльності

Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища “УКРВОДГЕО” є спеціалізованою науково-дослідною та конструкторсько-технологічною організацією, що виконує комплексні науково-дослідні проектні роботи за наступними напрямами:

 • дослідження та розробка нових рішень в галузях промислового водопостачання, очищення стоків промислових підприємств, водогосподарчого будівництва, водокористування та безпечної експлуатації водогосподарських споруд, інженерного захисту територій від підтоплення ґрунтовими і атмосферними водами та впливу інших шкідливих явищ, поводження з промисловими та побутовими відходами;
 • розроблення стандартів та інших нормативних документів в галузі будівництва за напрямками: виконання робіт по будівництву зовнішніх мереж та споруд водопостачання і каналізації, спорудженню та експлуатації хвостосховищ і шламонакопичувачів; інженерний захист територій міст і селищ від підтоплення;  благоустрій населених пунктів; безпечне поводження з відходами;           
 • розроблення наукових методів дослідження, засобів контролю і комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище і людину;           
 • розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення;           
 • обстеження технічного стану, паспортизація та проектування водопровідних, каналізаційних та промислових гідротехнічних  мереж та  споруд;          
 • інженерні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, еколого-геологічні та інші види спеціальних вишукувань;           
 • ведення моніторингу за станом навколишнього природного середовища на об’єктах поводження з побутовими  та промисловими відходами. 


Структурні підрозділи

Лабораторія проблем промислового
водокористування та утилізації відходів

В.о. зав. лабораторії, к.т.н. Костенко Володимир Федосійович
Тел. (057) 706-40-64 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Напрями діяльності:

 • розроблення енерго та ресурсозберігаючих технологій підготовки питної та технічної води, а також методів очищення стічних та зливових вод з їх повторним використанням;
 • здійснення розрахунків та обґрунтування технологічних норм споживання води та беззворотніх втрат питної води для підприємств, індивідуальних технологічних нормативів використання питної води на підприємствах ВКГ, розроблення водних паспортів;
 • розроблення наукових методів дослідження, засобів контролю і комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище і людину;
 • дослідження  та розробка технічних рішень та методів переробки, знешкодження та утилізації   побутових та промислових відходів, обґрунтування заходів їх зберігання та захоронення;
 • наукове обґрунтування та  розроблення нормативних документів в галузі охорони навколишнього природного середовища, водно-каналізаційного господарства та еколого-техногенної безпеки.

 

 

Лабораторія проблем експлуатаційної надійності
гідротехнічних систем та споруд

Завідувач. лабораторії Вервейко Алла Василівна
Тел. (057) 706-40-66,  E -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Напрями діяльності:

 • створення нових і вдосконалення діючих технічних і технологічних рішень щодо водогосподарчого будівництва, водокористуванню та безпечної експлуатації водогосподарських споруд;
 • розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення;     
 • наукове обґрунтування та розробка нормативних документів в галузі охорони навколишнього природного середовища, водного господарства  та еколого-техногенної безпеки;
 •  обстеження і паспортизація технічного стану зовнішніх мереж і споруд водопостачання і водовідведення, виробничих будівель і споруд;
 •  здійснення екологічної, інженерно-технічної, науково-технічної експертизи роботи водогосподарських споруд;  
 •  надання інженерно-технічної, науково-технічної та методичної допомоги та рекомендацій промисловим підприємствам та комунальним господарствам щодо водогосподарчого будівництва, водокористування та безпечної експлуатації водогосподарських споруд.

 

Державний центр інтегрованого керування
поверхневими та підземними водами

Керівник (директор) центру, к.г.н. Чебанов Олександр Юрійович
Тел. (057) 706-31-47 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Напрями діяльності:

 • дослідження та розробка нових рішень, нормативних документів в галузі інженерного захисту територій від підтоплення ґрунтовими і атмосферними водами та впливу інших шкідливих явищ, управління поверхневими та підземними водами;
 • інженерні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, еколого-геологічні та інші види спеціальних вишукувань;
 • проектування споруд захисту територій від підтоплення, гідротехнічних споруд ;
 • розробка засобів математичного моделювання та програмного забезпечення. інформаційно-аналітичних та геоінформаційних технологій.

 

Проектно-технологічний відділ
Завідувач. відділу Боль Аркадій Антонович
Тел. 057) 706-40-67, електронна пошта : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Структура відділу визначається технологією проектування і складається з наступних секторів:
1.Технологічного;
2.Архітектурно-будівельного;
3.Кошторисного;
4.Санітарно-технічного;
5.Електротехнічного.
Напрями діяльності:
 • комплексна розробка проектно-кошторисної документації згідно з діючими нормами, правилами і стандартами, як з наукових розробок, рекомендацій інституту, так і на замовлення (договорами третіх сторін) організацій;
 • розробка необхідної документації для отримання замовником проекту вихідних даних для забезпечення своєчасної та якісної підготовки проектування;
 • визначення потреби в енергоресурсах  об'єктів, що проектуються  (водопостачання, збір стічних вод, електропостачання, теплопостачання, вентиляції);
 • складання документів для первинного узгодження об'єктів, що проектуються, з органами Державного пожежного, санітарного нагляду та органів Державного нагляду за навколишнім середовищем;
 • здійснення за погодженням із замовником і за окремим договором авторського нагляду за будівництвом об'єкта, що проектується, відповідно до ДБН А.2.2-4-2003 «Положення про авторський нагляд за будівництвом»;
 • проведення обстеження та визначення технічного стану існуючих будівель, споруд та інженерних мереж, надання рекомендацій щодо ремонту, посиленню та реконструкції даних об'єктів;
 • складання технічних паспортів будівель та споруд на підставі їх обстеження (згідно з «Постановою Кабінету Міністрів № 409" від 05,05,97 р. Україну);
 • розробка проектної документації з водопониження, дренажних робіт і зміцнення берегів водойм;
 • розробка робочих проектів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).

 

 
Структура інституту

 Директор 

Березін Андрій Георгійович
(057) 706-40-61, тел / факс 706-40-63 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Перший заступник директора 
Почепецький Дмитро Миколайович
(057) 706-40-64, тел / факс 706-40-63 e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду " data-mce-href="mailto: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Головний бухгалтер

Красногор Ірина Іванівна

(057) 706-40-65, тел / факс 706-40-63 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Організаційнний відділ

Завідувач відділом Болотова Т.О

(057) 706-40-63, тел / факс 706-40-63 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адміністративно-господарський відділ

Завідувач відділом Шимко Віктор Омелянович

(057) 706-40-63, тел / факс 706-40-63 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 


 • Русский (Russian Federation)
 • Ukrainian (UA)
 • English (United Kingdom)

Урядова телефонна "гаряча лінія"

Хто на сайті ?

На даний момент 57 гостей на сайті